Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Publikačná činnosť
Home

Aktuálne

PRACOVNÁ PONUKA pre študentov II. stupňa štúdia v odbore Špeciálna pedagogika - www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554508/specialny-pedagog 2/3

Kontaktná osoba :  Mgr. Iveta Buhajová, tel.: +421918922082, mail: dietadodlani@gmail.com

Centrum včasnej intervencie
 

Dieťa do dlaní Humenné

IČO 50562771

Pozícia                                              ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Miesto výkonu práce                       terénna forma okresy Humenné, Vranov nad Topľou,

                                                           Snina, Medzilaborce

                 ambulantná forma Humenné, 1. mája 2045

Dátum nástupu                                1. 5. 2019

Pracovný vzťah                               pracovný pomer na kratší pracovný čas

Počet hodín za týždeň                    20 hodín (vysoký predpoklad zvyšovania úväzku)

Pracovné podmienky                      pracovný čas: od 8:00 do 16:00,  pružný pracovný čas

Pracovná oblasť                              sociálne služby

Údaje o pracovnom mieste         Práca v tíme, ktorý poskytuje službu včasnej intervencie (par. 33 zák. č. 448/2008 Z. z.) rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením prioritne v domácom prostredí

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Požiadavky na zamestnanca     

Požadované vzdelanie            Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika

Vodičské oprávnenie                          Skupina B

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti

                                                           komunikácia (jednanie s ľuďmi)

                                                      informačná gramotnosť (internet – pokročilá, Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá)

                                                           organizovanie a plánovanie práce

                                                           schopnosť vyjadrovania sa

                                                           kultivovaný ústny a písomný prejav

                                                           schopnosť pracovať v tíme a zároveň samostatnosť

                                                           osobnostný rozvoj, tvorivosť (kreativita)

                                                           pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady              analytické myslenie, asertivita, empatia, iniciatívnosť, cieľavedomosť, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť, praktické myslenie, vnútorná stabilita, spoľahlivosť

Ponúkané výhody                         ďalšie vzdelávanie a interné školenia Vážení študenti,

dávame Vám do povedomia novú webovú stránku vedeckého recenzovaného časopisu
Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, ktorý je tematicky zameraný na oblasť špeciálnej pedagogiky s interdisciplinárnym prienikom do hraničných vedných odborov (liečebná pedagogika, humánna defektológia), pomocných vied (patobiológia, patopsychológia, sociálna patológia) a súvzťažných vedných disciplín (semiotika, informatika, lingvistika) špeciálnej pedagogiky, a to z hľadiska teórie a výskumu špeciálnopedagogických javov a procesov, ako aj z hľadiska edukácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v školskej integrácii a inklúzii.

Neváhajte, pozrite si archív časopisu a nahliadnite k odborným článkom, prostredníctvom ktorých získate množstvo zaujímavých, nových a odborných informácií z odboru špeciálnej pedagogiky.

Aktuálne výzvy, či informácie pre autorov alebo prispievateľov a kompletný archív nájdete na stránke:
www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by