Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Publikačná činnosť
Home

Aktuálne

 Vážené kolegyne/kolegovia, 

pri príležitosti 25.výročia vzniku Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici Vás pozývame na Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom ,,Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou,, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. októbra 2017 v Herľanoch. 


Pozvánku ako aj prihlasovací formulár nájdete v týchto odkazoch:
 
ksp.pf.unipo.sk/data/fckeditor/POZVANKA-KONFERENCIA%20Cervenica.pdf

ksp.pf.unipo.sk/data/fckeditor/PRIHLASOVACI%20FORMULAR.pdf

ENG.: ksp.pf.unipo.sk/data/fckeditor/POZVANKA ENG.pdf
ksp.pf.unipo.sk/data/fckeditor/PRIHLASOVACI%20FORMULAR%20ENG.pdf


Spoluorganizátorom je aj v tomto prípade Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta.

 Vážení kolegovia a študenti,

dávame Vám do pozornosti  nový časopis 
ŠTÚDIE ZO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY - medzinárodný vedecký recenzovaný časopis,
ktorého šéfredaktorkou je pani doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
Edičnú a vedeckú radu časopisu tvoria odborníci nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Severného Írska, či Portugalska. 

Aktuálne výzvy, či informácie pre autorov alebo prispievateľov a kompletný archív nájdete na stránke:
www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/


Copyright 1999 - 2018 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by