Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Konferencie a semináre

Konferencie a semináre

 • 10.10.2017

  Vzdelávací odborný seminár Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania.

  Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina Kedy: 28. 10. 2017 Kde: Partizánske Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická inštruktáž k stimulačnému programu pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia, ktorého autorkou je Mgr. Svetlana Síthová. Program pozostáva zo 4 stretnutí (ktoré sú obsahom JEDNOrázového kurzu). Všetky činnosti sú zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobnostných kompetencií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku 5 až 10 rokov, prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Vhodné je situovať program priestorov MŠ/ZŠ, komunitného centra, alebo poradenského zariadenia. Forma práca v programe je skupinová. Metódy a formy práce v sebe integrujú dlhoročné a praxou overené stratégie. Cieľová skupina: sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg,psychológ, vychovávateľ, pedagóg, študenti daných odborov Viac informácií ako aj prihlášku na odborný seminár nájdete na stránke: http://www.i-psychologia.sk/view-3693.php

 • 21.09.2017

  Medzinárodná vedecká konferencia snázvom ,,Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou,,

  Vážené kolegyne/kolegovia, pri príležitosti 25.výročia vzniku Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici Vás pozývame na Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom ,,Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou,, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. októbra 2017 v Herľanoch.

  Pozvánka
  Prihlasovací formulár

 • 05.05.2016

  Odborný seminár - Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii

  Dňa 5. mája 2016 sa uskutoční na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so Spoločnosťou pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR odborný seminár pod názvom Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii. 

  Pozvánka
  Program

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2018 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by