Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Konferencie a semináre

Konferencie a semináre

 • 21.09.2017

  Medzinárodná vedecká konferencia snázvom ,,Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou,,

  Vážené kolegyne/kolegovia, pri príležitosti 25.výročia vzniku Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici Vás pozývame na Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom ,,Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou,, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. októbra 2017 v Herľanoch.

  Pozvánka
  Prihlasovací formulár

 • 05.05.2016

  Odborný seminár - Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii

  Dňa 5. mája 2016 sa uskutoční na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so Spoločnosťou pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR odborný seminár pod názvom Profesijná etika ako základ školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inklúzii. 

  Pozvánka
  Program

 • 12.04.2016

  Odborná konferencia - Špeciálna pedagogika v reflexii pracovnej výchovy

  Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
  Prešovský samosprávny kraj - Odbor sociálny
  a
  CSS Zátišie v Osadnom
  Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod názvom
  Špeciálna pedagogika v reflexii pracovnej výchovy
  dňa 12.4. 2016 o 9.00 hod.
  v Cirkevnom centre voľného času v Snine

  Pozvánka
  Návratka

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2017 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by