Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky / Snoezelen - jednodňové odborné školenie

Snoezelen - jednodňové odborné školenie

Vážení kolegovia, milí študenti, ponúkame Vám možnosť, zúčastniť sa jednodenného odborného školenia, ktoré je zamerané na získanie teoretických, filozofických a historických východísk Snoezelenu, možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami, tiež na oblasť jeho využitia a neurofyziologicke východiská.
Viac informácií o tejto akcii nájdete na: www.i-psychologia.sk/view-4212.php


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by