Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky / Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

Vzdelávací odborný seminár Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Kedy: 28. 10. 2017 Kde: Partizánske Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická inštruktáž k stimulačnému programu pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia, ktorého autorkou je Mgr. Svetlana Síthová. Program pozostáva zo 4 stretnutí (ktoré sú obsahom JEDNOrázového kurzu). Všetky činnosti sú zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobnostných kompetencií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku 5 až 10 rokov, prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Vhodné je situovať program priestorov MŠ/ZŠ, komunitného centra, alebo poradenského zariadenia. Forma práca v programe je skupinová. Metódy a formy práce v sebe integrujú dlhoročné a praxou overené stratégie. Cieľová skupina: sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg,psychológ, vychovávateľ, pedagóg, študenti daných odborov Viac informácií ako aj prihlášku na odborný seminár nájdete na stránke: http://www.i-psychologia.sk/view-3693.php


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by