Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky / Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education

Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education

Vážení študenti,

dávame Vám do povedomia novú webovú stránku vedeckého recenzovaného časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, ktorý je tematicky zameraný na oblasť špeciálnej pedagogiky s interdisciplinárnym prienikom do hraničných vedných odborov (liečebná pedagogika, humánna defektológia), pomocných vied (patobiológia, patopsychológia, sociálna patológia) a súvzťažných vedných disciplín (semiotika, informatika, lingvistika) špeciálnej pedagogiky, a to z hľadiska teórie a výskumu špeciálnopedagogických javov a procesov, ako aj z hľadiska edukácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v školskej integrácii a inklúzii.

Neváhajte, pozrite si archív časopisu a nahliadnite k odborným článkom, prostredníctvom ktorých získate množstvo zaujímavých, nových a odborných informácií z odboru špeciálnej pedagogiky.

Viac informácií nájdete na stránke: www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by