Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky

Novinky

 • 20.09.2017

  Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

  Milí študenti, ponúkame Vám zaujímavé čítanie autorky por. PhDr. Ľudmila Húsková s nazvom Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko. 
  Celý článok nájdete na: prohuman.sk/pedagogika/sikanovanie-v-skolskom-prostredi-a-jeho-trestno-pravne-hladisko

 • 20.09.2017

  Harmonogram na akademický rok 2017/2018

  Vážení študenti, dávame Vám do pozornosti nový HARMONOGRAM na akademický rok 2017/2018. 

  Nájdete ho v dolnej časti tohto odkazu: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/studenti/informacie-pre-studentov/

  Prajeme veľa študijných úspechov!!!

  Konzultačné hodiny členov KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY budú zverejnené v najbližšej dobe!

 • 20.09.2017

  Štúdie zo špeciálnej pedagogiky . medzinárodný vedecký recenzovaný časopis

   Vážení kolegovia a študenti,

  dávame Vám do pozornosti  nový časopis ŠTÚDIE ZO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY - medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorého šéfredaktorkou je pani doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. Edičnú a vedeckú radu časopisu tvoria skúsení odborníci nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Severného Írska, či Portugalska. 

  Aktuálne výzvy, či informácie pre autorov alebo prispievateľov a kompletný archív nájdete na stránke:
  www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/ • 03.05.2017

  Odborný seminár - Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)

   Pozývame Vás na akreditovaný oborný seminár pre učiteľov 1. a 2. st. ZŠ - zameraný na poruchy správania u žiakov. Seminár bude viesť doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.. 
  Termín konania : 22.5.2017. Miesto konania: DYS centrum, Stejskalova 192/9, Praha 8.
  Viac informácii nájdete na web. stránke : www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs

 • 01.02.2017

  Zomrel láskavý vedec prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.

  Vážení študenti, kolegovia,
  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.1.2017 vo veku krásnych 80 rokov nás navždy opustil vedec a najvýznamnejší predstaviteľ odboru Špeciálna pedagogika - pán prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. 

  Česť jeho pamiatke! 

  Viac informácií nájdete na: www.ujak.cz/media-a-aktuality/aktuality/296/zemrel-laskavy-vedec-prof-phdr-stefan-vasek-csc/

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2017 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by