Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Novinky

Novinky

 • 10.10.2017

  Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

  Vzdelávací odborný seminár Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Kedy: 28. 10. 2017 Kde: Partizánske Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická inštruktáž k stimulačnému programu pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia, ktorého autorkou je Mgr. Svetlana Síthová. Program pozostáva zo 4 stretnutí (ktoré sú obsahom JEDNOrázového kurzu). Všetky činnosti sú zamerané na rozvíjanie sociálnych a osobnostných kompetencií detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo veku 5 až 10 rokov, prostredníctvom Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Vhodné je situovať program priestorov MŠ/ZŠ, komunitného centra, alebo poradenského zariadenia. Forma práca v programe je skupinová. Metódy a formy práce v sebe integrujú dlhoročné a praxou overené stratégie. Cieľová skupina: sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg,psychológ, vychovávateľ, pedagóg, študenti daných odborov Viac informácií ako aj prihlášku na odborný seminár nájdete na stránke: http://www.i-psychologia.sk/view-3693.php

 • 20.09.2017

  Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko

  Milí študenti, ponúkame Vám zaujímavé čítanie autorky por. PhDr. Ľudmila Húsková s nazvom Šikanovanie v školskom prostredí a jeho trestno-právne hľadisko. 
  Celý článok nájdete na: prohuman.sk/pedagogika/sikanovanie-v-skolskom-prostredi-a-jeho-trestno-pravne-hladisko

 • 20.09.2017

  Harmonogram na akademický rok 2017/2018

  Vážení študenti, dávame Vám do pozornosti nový HARMONOGRAM na akademický rok 2017/2018. 

  Nájdete ho v dolnej časti tohto odkazu: www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/studenti/informacie-pre-studentov/

  Prajeme veľa študijných úspechov!!!

  Konzultačné hodiny členov KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY budú zverejnené v najbližšej dobe!

 • 20.09.2017

  Štúdie zo špeciálnej pedagogiky . medzinárodný vedecký recenzovaný časopis

   Vážení kolegovia a študenti,

  dávame Vám do pozornosti  nový časopis ŠTÚDIE ZO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY - medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorého šéfredaktorkou je pani doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. Edičnú a vedeckú radu časopisu tvoria skúsení odborníci nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Severného Írska, či Portugalska. 

  Aktuálne výzvy, či informácie pre autorov alebo prispievateľov a kompletný archív nájdete na stránke:
  www.studiezospecialnejpedagogiky.sk/studie-zo-specialnej-pedagogiky/o-casopise/ • 03.05.2017

  Odborný seminár - Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)

   Pozývame Vás na akreditovaný oborný seminár pre učiteľov 1. a 2. st. ZŠ - zameraný na poruchy správania u žiakov. Seminár bude viesť doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.. 
  Termín konania : 22.5.2017. Miesto konania: DYS centrum, Stejskalova 192/9, Praha 8.
  Viac informácii nájdete na web. stránke : www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2018 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by