Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Spolupráca / Partnerské inštitúcie

Partnerské inštitúcie

Bilaterálne zmluvy Pedagogickej fakulty PU
(na neurčito)

- ČESKÁ REPUBLIKA -
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

- POĽSKO -
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala
 • Pedagogická akadémia pre národné vzdelávanie, Krakow


Medziinštitucionálne zmluvy Pedagogickej fakulty PU (Erasmus +)

- BULHARSKO - 
 • Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Plovdiv, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)

- ČESKÁ REPUBLIKA - 
 • Masarykova univerzita, Brno, 2014 – 2021 (HUD)
 • Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 2014 – 2021 (PEP – PED)
 • Univerzita Palackého, Olomouc, 2014 – 2021 (PEP, ŠP)
 • Univerzita Palackého/Fac. Of Health, Olomouc, 2014 – 2021 (PEP, ŠP – ČJ, HUD)
 • Ostravská univerzita, Ostrava, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • Univerzita Karlova, Praha, 2014 – 2021 (PEP, ŠP, ŠP – AJ)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2014 – 2021 (PEP, ŠP)

- MAĎARSKO -
 • University of West Hungary, Benedek Elek Faculty of Pedagogy, Sopron (PEP, ŠP)

- NEMECKO
 • Justus Liebig University, Giessen, 2014 – 2017 (ŠP)

-
 ŠPANIELSKO  - 
 • Alcalá University, Alcalá, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)

- GRÉCKO - 
 • University of Crete, Kritis, 2014 – 2017 (PED)

- LOTYŠSKO - 

 • University of Latvia, Riga, 2014 – 2017 (PEP)

- NÓRSKO -
 •  Queen Maud University College of Early Childhood, Trondheim, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)

- POĽSKO -
 • Old Polish University, Kielce, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • Pedagogical University, Krakow, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • PWSZ in Krosno, Krosno, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • PWSZ in Raciborz, Raciborz, 2014 – 2021 (PEP, ŠP)
 • University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • Management Academy, Warzsawa, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)

-
TURECKO  -
 • Akdeniz University, Antalya, 2014 – 2017 (PEP, ŠP)
 • Nevsehir Haci Bektas Veli University (PEP, ŠP)

Skratky:

PdF – Pedagogická fakulta
PEP – predškolská a elementárna pedagogika
ŠP – špeciálna pedagogika
PED – pedagogika
HUD – hudba
AJ – anglický jazyk
ČJ – český jazyk

Koordinátorka pre zahraničné vzťahy – študentské mobilityMgr. Jana Kožárová, PhD.

e-mail: jana.kozarova@pf.unipo.sk
tel.: +421(0)51-7470 572
miestnosť: E 121Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by