Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Publikácie / Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím

Publikácie

 • Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím

  Monografia Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím predstavuje čitateľom a čitateľkám rôzne perspektívy, ktoré zastávajú autori a autorky k téme sexuality u osôb s rôznym druhom postihnutia z oblasti výskumu, teórie i praxe. Autori a autorky vo svojich kapitolách predstavujú svoje dlhoročné výskumné zamerania, skúsenosti i názory, ktoré sú prínosom najmä pre vedeckú verejnosť. Jej špecifikom je rôznorodosť vedeckých pohľadov na tému sexuality a postihnutia. Preto aj mnohé v monografii prezentované kapitoly naznačujú, že v terminológii monografie nepanuje zhoda. Autori a autorky pracujú s odlišnými diskurzívnymi rámcami a kategóriami. Jednotlivé kapitoly monografie vychádzajú z odlišných konceptov a vstupujú do diskusie so zámerom poukázať na neriešené témy, či problematickú stigmatizáciu osôb s postihnutím v dimenzii ich sexuality. Vnímame to ako výhodu, ktorá môže prispieť k vedeckému uchopeniu problematiky z niekoľkých rôznych uhlov a ktorá je vedená snahou prezentovať stále pretrvávajúce kontroverzie odborníkov a odborníčok na túto problematizovanú a pritom každému človeku vlastnú dimenziu života.

  Podrobnosti
  • Počet strán: 309 strán
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-555-1371-3
  • Rok vydania: 2015

  Citácia
  MARKOVÁ, D. a S. LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ (eds.), 2015. Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 309 s. ISBN 978-80-555-1371-3.

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by