Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Publikácie / Sexuálna morálka a mentálne postihnutie

Publikácie

 • Sexuálna morálka a mentálne postihnutie

  Táto monografia vznikla na základe dlhoročnej vedeckovýskumnej spolupráce autoriek a ich spoločného záujmu o problematiku sexuality osôb s mentálnym postihnutím v jej etických, sociokultúrnych a pedagogických kontextoch. Je výskumnou sondou do vybraných aspektov sexuálnej morálky v oblasti sexuality osôb s mentálnym postihnutím na Slovensku. Eticko-deskriptívny výskum postojov a morálnych konštrukcií sexuality u osôb s mentálnym postihnutím je na Slovensku a dokonca aj celosvetovo ojedinelý. Práve táto monografia prezentuje časť výsledkov z dvoch výskumov, ktoré sa týkali morálnych konštrukcií a postojov k sexualite mužov a žien s mentálnym postihnutím u odborných zamestnancov a zamestnankýň domovov sociálnych služieb a u učiteľov a učiteliek zo špeciálnych základných škôl. Vznikla tak tematicky zameraná monografia, ktorá poskytuje nové výskumné dáta z oblasti sexuálnej morálky sexuality osôb s mentálnym postihnutím.

  Podrobnosti
  • Počet strán: 200 strán
  • Väzba: brožovaná väzba
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 978-80-555-1370-6
  • Rok vydania: 2015

  Citácia
  MARKOVÁ, D. a S. LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, 2015. Sexuálna morálka a mentálne postihnutie. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 200 s. ISBN 978-80-555-1370-6.

1 2 3 4 5

Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by