Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Informácie o katedre / Vedenie a zamestnanci katedry

Vedenie a zamestnanci katedry

Katedra špeciálnej pedagogiky
Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovenská republika 


Vedúca katedry  

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Tel.: 051/7470 571
e-mail:
alica.petrasova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Utorok: 10.00 - 11.00


Tajomník katedry

PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ
Tel.: 051/7470573
e-mail:
tatiana.cekanova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 13.00 - 14.00


Sekretariát katedry

Ľubica TLUŠČÁKOVÁ
Tel.:051 /7470 591
e-mail:
lubica.tluscakova@unipo.sk


Zamestnanci katedry

doc. PaedDr. Bibiána HLEBOVÁ, PhD.
Tel.: 051/7470570
e-mail:
bibiana.hlebova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14.30 - 15.30Mgr. Tatiana DUBAYOVÁ, PhD. 
Tel.: 051 /7470574 
e-mail: 
tatiana.dubayova@unipo.sk 
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 8.00 - 11.25PaedDr. Lucia MIKURČÍKOVÁ, Ph.D., BCBA

Tel.: 051 /7470574
e-mail:
lucia.mikurcikova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 9.45 - 10.30
Mgr. Jarmila ŽOLNOVÁ, Ph.D.
Tel.:051 /7470573
e-mail:
jarmila.zolnova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Streda: 9.45 - 12.15
Mgr. Jana KOŽÁROVÁ, PhD.

Tel.: 051 /7470572
e-mail:
jana.kozarova@unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
MD


Mgr. Mária VAJÓVÁ, PhD.
Tel.: 051 /7470574
e-mail:
maria.vajova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Streda: 12.25 - 13.10


Interní doktorandi:


Mgr. Patrícia ŠIMKOVÁ
Tel.: 051/7470 518
e-mail: 
Patricia.duranova@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok: 9.45 - 10.30


Mgr. Jana KAČMÁROVÁ 
Tel.: 051/7470 518
e-mail: 
Jana.Kacmarova.1@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 15.55 - 16.40


Mgr. Patrícia MIRDALIKOVÁ

Tel.:
 051/7470 518
e-mail: 
patricia.mirdalikova@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Streda: 11.30 - 12.15


Mgr. Ivana TRELLOVÁ, BCBA
Tel.: 
051/7470 572
e-mail:
 ivana.trellova@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 8.30- 11.00

Externí spolupracovníci katedry:

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
PaedDr. František Dancák
Mgr. Miroslav Ligday

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Vít Orlický
Mgr. Mária Pigulová
Mgr. Danka Sláviková


Copyright 1999 - 2019 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by