Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Informácie o katedre / Vedenie a zamestnanci katedry

Vedenie a zamestnanci katedry

Vedenie a zamestnanci katedry

Katedra špeciálnej pedagogiky
Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovenská republika 

Vedúca katedry  


doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Tel.: 051/7470583
e-mail: alica.petrasova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny: 
Streda: 13.00 - 14.00

Tajomník katedry


PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ

Tel.: 051/7470573
e-mail: tatiana.cekanova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Streda: 13.00 - 14.30


Sekretariát katedry
Ľubica TLUŠČÁKOVÁ, m. č. 414
Tel.:051 /7470 591
e-mail: lubica.tluscakova@unipo.sk


Zamestnanci katedry


doc. PaedDr. Bibiána HLEBOVÁ, PhD.
Tel.: 051/7470570
e-mail: bibiana.hlebova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14.30 - 16.30 
PaedDr. Lucia HREBEŇÁROVÁ, Ph.D.

Tel.: 051 /7470574
e-mail: lucia.hrebenarova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Utorok: 13.15 - 14.55
Mgr. Tatiana DUBAYOVÁ, PhD.

Tel.: 051 /7470574
e-mail: tatiana.dubayova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 12.25 - 14.00
Štvrtok:  9.45 - 11.25
Mgr. Jarmila ŽOLNOVÁ, Ph.D.
Tel.:051 /7470573
e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Streda: 9.45 -10.30
Mgr. Jana KOŽÁROVÁ, PhD.

Tel.: 051 /7470572
e-mail: jana.kozarova@unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 11.30 - 13.00PaedDr. Stanislava LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, PhD. (MD)

Tel.: 051 /7470572 
e-mail: stanislava.mandzakova@unipo.sk 
výber z publikačnej činnosti


Interní doktorandi:
Mgr. Patrícia ĎURANOVÁ, m.č. D123

Tel.: 051 / 7563192
e-mail: Patricia.duranova@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 11.30 - 12.30
Mgr. Gabriela VOJTEKOVÁ, m.č. D123
Tel.: 051 /7563192
e-mail: gabriela.vojtekova.1@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 9.00 - 10.00


Mgr. Jana KAČMÁROVÁ, m.č. D123
Tel.: 051 /7563192
e-mail: Jana.Kacmarova.1@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
STREDA: 10.00 - 11.00


Externí zamestnanci katedry:

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.
MUDr. Vit Orlický
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Ján Tutoky
Mgr. Mária Pigulová
PaedDr. František Dancák
PhDr. Vladimír Straka
PhDr. Margita Pinčáková

Mgr. Ivana Trellová, BCBA


Copyright 1999 - 2017 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by