Vyberte jazyk: SK | EN

Katedra špeciálnej pedagogiky

Katedra špeciálnej pedagogiky vznikla 1.1.1999. Zriadenie samostatnej katedry súviselo s postupným otváraním študijných špecializácií zo špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti je pedagogicko-vedeckým pracoviskom, ktoré má pevné miesto v štruktúre katedier fakulty.

Home / Informácie o katedre / Vedenie a zamestnanci katedry

Vedenie a zamestnanci katedry

Vedenie a zamestnanci katedry

Katedra špeciálnej pedagogiky
Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovenská republika 

Vedúca katedry  


doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Tel.: 051/7470 571
e-mail: alica.petrasova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 12.25 - 13.10
Možnosť konzultácie aj po dohode s vyučujúcim


Tajomník katedry


PhDr. Tatiana ČEKANOVÁ

Tel.: 051/7470573
e-mail: tatiana.cekanova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Utorok: 13.00 - 14.00

Sekretariát katedry

Ľubica TLUŠČÁKOVÁ, m. č. 414
Tel.:051 /7470 591
e-mail: lubica.tluscakova@unipo.sk


Zamestnanci katedry


doc. PaedDr. Bibiána HLEBOVÁ, PhD.
Tel.: 051/7470570
e-mail: bibiana.hlebova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 11.15 - 12.15
PaedDr. Lucia MIKURČÍKOVÁ, Ph.D.

Tel.: 051 /7470574
e-mail: lucia.hrebenarova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Streda: 10.00  11.00
Mgr. Tatiana DUBAYOVÁ, PhD.

Tel.: 051 /7470574
e-mail: tatiana.dubayova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Utorok: 8.00 - 12.15
Mgr. Jarmila ŽOLNOVÁ, Ph.D.
Tel.:051 /7470573
e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk
výber z publikačnej činnosti
Konzultačné hodiny:
Utorok: 8.55 - 9.40; 14.10 - 14.55
Mgr. Jana KOŽÁROVÁ, PhD.

Tel.: 051 /7470572
e-mail: jana.kozarova@unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Pondelok: 13.00 - 14.00
Utorok: 10.00 - 11.00Mgr. Mária VAJÓVÁ, PhD.
Tel.: 051 /7470574
e-mail: maria.vajova@unipo.sk
Konzultačné hodiny:
Streda: 9.45 - 10.30


Interní doktorandi:Mgr. Patrícia ĎURANOVÁ, m.č.

Tel.: 051 / 7563192
e-mail: Patricia.duranova@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Streda: 11.30 - 12.15
Mgr. Gabriela VOJTEKOVÁ, m.č.
Tel.: 051 /7563192
e-mail: gabriela.vojtekova.1@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 9.00 - 10.00Mgr. Jana KAČMÁROVÁ, m.č.
Tel.: 051 /7563192
e-mail: Jana.Kacmarova.1@smail.unipo.sk
Konzultačné hodiny: 

Externí spolupracovníci katedry:

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
MUDr. Vit Orlický
Mgr. Miroslav Ligday
Mgr. Ján Tutoky
Mgr. Mária Pigulová
PaedDr. František Dancák
Mgr. Ivana Trellová, BCBA


Copyright 1999 - 2018 © Katedra špeciálnej pedagogiky | Všetky práva vyhradené

Hore created by